Hagmans

Rostskyddsmedel, Hagmans, Spray 500 ml

103 kr
Köp nu
  Ev bara få kvar!     Sponsrad länk.

Tunt rostskyddsmedel med vattenundanträngande egenskaper som används vid rostskyddsbehandling av bilens slutna hålrum, som t.ex. invändigt i balkar, dörrar, tröskellådor etc. Lämplig som grund för det tjockflytande rostskyddsmedlet (F 40). Provad och godkänd enl svensk standard SIS 18 65 11. . .
FARA. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Rostskyddsmedel, Hagmans, Spray 500 ml finns i kategorin Bilvård och service - Kemikalier - Rostlösning. Beställ nu för snabbast möjliga leverans. Hagmans är ett av märkena i vår butik och det säljs direkt av Mekonomen.

Läs mer...

Kategori: Bilvård och service - Kemikalier - Rostlösning
Artikelnummer: 176ebac7-5b1d-447a-8229-92eeff89d0e1
Säljs av: Mekonomen

Bilvård och service - Kemikalier - Rostlösning

Visa hela kategorin